Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bagside Crafts, Y-tunnus 2906975-7
Käyntiosoite: FiinaNeule, Simonkatu 12, 00100 Helsinki
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Anne Laitasalmi, info@fiinaneule.fi, p. 045 175 5890.

2. Rekisterin nimi

FiinaNeuleen asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja lehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja tilauksiin liittyvien tiedusteluiden yhteydessä. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää. 

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröityvän asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Sopimukseksi katsotaan tilaaminen verkkokaupastamme.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkaan/asiakasyrityksen yhteyshenkilön itse syöttämät perustiedot: etu- ja sukunimi, laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri sisältää asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, tilauksiin ja sisältöön liittyvät tiedot, kuten maksamiseen liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Näiden tietojen avulla voimme

  • Lähettää sinulle tietoja tilistäsi ja tilauksistasi
  • Vastata pyyntöihisi, mukaan lukien hyvitykset ja valitukset
  • Käsitellä maksuja ja estää petollista toimintaa
  • Luoda käyttäjätilisi kauppaamme
  • Noudattaa kaikkia lain velvotteita, kuten verojen maksaminen
  • Parantaa kaupan tarjontaa
  • Lähettää markkinointiviestejä, jos valitset että haluat vastaanottaa niitä.

Jos luot tilin, tallennamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron joita käytetään verkkokaupan kassalla täyttämään kenttiä tulevissa tilauksissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröimme sinusta ne tiedot, jotka itse ilmoitat verkkosivustoa käyttäessäsi. Rekisteröityneenä käyttäjänä sinulla on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja, joten voit halutessasi myös pyytää FiinaNeuleen asiakaspalvelua (info@fiinaneule.fi) poistamaan tietosi rekisteristä kokonaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Yleensä säilytämme tietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä niihin tarkoituksiin joita varten keräämme tiedot ja käytämme tietoja ja niin kauan kuin meidän on ne lain mukaan säilytettävä. Esimerkiksi, säilytämme tilaustesi tiedot verotusta ja kirjanpitoa varten. Tämä sisältää nimen, sähköpostiosoitteen ja laskutus- ja toimitusosoitteet.

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille Suomessa eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja ja tietokantaa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantaan ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

10. Rekisteröityneen oikeudet

Rekisteröityneellä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
-oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
-oikeus tietojen oikaisemiseen
-oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi voi kieltää markkinoinnin)
-oikeus vastustaa käsittelyä
-oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi suostumus markkinointiin)
-oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, ettemme voi toimittaa tilauksia käsittelemättä henkilötietoja ja että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Oikeus omien tietojen poistoon ei siis koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisteröityneen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomakkeelle kirjataan käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Näitä tietoja säilytetään kunnes asia, jota yhteydenotto koskee, on ratkaistu. Yhteydenottolomakkeen tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.