Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bagside Crafts / Fiinaneule
Simonkatu 12, 00100 Helsinki
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Anne Laitasalmi, info@fiinaneule.fi, p. 045 175 5890.

2. Rekisterin nimi

FiinaNeuleen asiakastieto- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja lehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja tilauksiin liittyvien tiedusteluiden yhteydessä. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää. 

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröityvän asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Sopimukseksi katsotaan tilaaminen verkkokaupastamme.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkaan/asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri sisältää asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuihteen hoitamiseen liittyvät tiedot, tilauksiin ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisteröitynyt henkilö päivittää ja tarvittaessa poistaa itse omat tietonsa. Hänvoi myös pyytää FiinaNeuleen asiakaspalvelua poistamaan tietonsa rekisteristä kokonaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Kirjanpitoaineistossa henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille Suomessa eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja ja tietokantaa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantaan ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

10. Rekisteröityneen oikeudet

Rekisteröityneellä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
-oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
-oikeus tietojen oikaisemiseen
-oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi voi kieltää markkinoinnin)
-oikeus vastustaa käsittelyä
-oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi suostumus markkinointiin)
-oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, ettemme voi toimittaa tilauksia käsittelemättä henkilötietoja ja että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Rekisteröityneen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

 

 

FiinaNeule
Simonkatu 12
00100 Helsinki
Puh 045 175 5890
 
info@fiinaneule.fi
Myymälämme on avoinna
Ma - Pe 10.00 - 18.00
La 11.00 - 15.00

© Copyright FiinaNeule

Design by Sivukatu